Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Eşdeğer Ağırlık (Eşdeğer Gram) Nedir? Hakkında Bilgi

Eşdeğer Ağırlık (Eşdeğer Gram) Nedir?

Bir elementin 1 atom-gram (1,008 gram) hidrojenle ya da yarım atom-gram (8,000 gram) oksijenle birleşebilecek miktarı. Her elementin bir atom gramında Avogadro sayısı kadar atom olduğundan, bir elementin eşdeğer gramı, Avogadro sayısı kadar elektron alan ya da verebilen miktarıdır. Bir elementin eşdeğer gramı, atom gramının, değerliğine bölümüdür. Bileşiklerin eşdeğer gramları, formül gramlarının, asitler için yer değiştiren hidrojen sayısına; bazlar için yer değiştiren hidroksil grubu sayısına, tuzlar için pozitif iyon toplam değerine ve yükseltgen ya da indirgenler için ise alınan ya da verilen elektron sayısına bölümüdür.

Dost Site