Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Eşariye (Eşarilik) Nedir? Hakkında Bilgi

Eşariye (Eşarilik) Nedir?

10. yüzyılda doğan ve adını kurucusunun adından alan Sünnî mezhep. Bu mezhep, akılcı akımların, kaderi ve iyi-kötü her eylemin Allah'tan geldiği inancını değişik biçimlerde yorumlayıp Sünnî inançlara aykırı mezhepler türetmesine karşı çıkmıştır. Aklın yetersizliğini, bütün sorunların imanla çözümlenebileceğini kanıtlamaya çalışır. Eşarilik'e göre Allah'ın ve peygamberin buyruklarını, nedenini sormadan, üzerlerinde düşünmeden benimseyip uygulamak gerekir. Çünkü akıl, bilgilerini duyulardan alır, duyularsa çok kez yanılır. Gazzali bu mezhebin en tanınmış savunucusudur. Daha çok Şafiî mezhebine uyan Eşarilik, kıyametteki cezanın sonrasızlığına inanır.

Dost Site