Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Eş Bacaklılar Nedir? Hakkında Bilgi

Eş Bacaklılar Nedir?

Eş Bacaklılar Nedir?

Denizlerde, tatlı sularda ve karalarda başka hayvanların asalağı, asalakların arakonakçısı olarak ya da kendi başlarına yaşayan kabuklular takımı (Isopoda). Hemen hepsinin gövdesi sırt ve karın yönünde yassıdır. Genellikle nemli yerleri severler. Örnek tipi tespihböceğidir.

Dost Site