Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Eretna Beyliği Hakkında Bilgi

Eretna Beyliği

Eretna Beyliği

Anadolu'nun Sıvas, Niğde, Kayseri, Tokat, Amasya, Erzincan ve çevresini içine alan bölgesinde, 14. yüzyılda kurulmuş Türk beyliği (1335-1381). Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra bölge, Moğollar (İlhanlılar) tarafından atanan genel valilerce yönetiliyordu. Bölgede çıkan karışıklıklar ve isyanlar sonucunda, genel vali yardımcısı olan Eretna Bey, 1338'de Memlûk Sultanı Melik Nâsır'ın himayesine girdi, 1342'de bağımsızlığını ilân etti. Yaptığı savaşlarla gücünü artırdı, adına para bastırdı. Önce Sıvas, sonra Kayseri Eretna Beyliği'nin başkenti oldu. Eretna'nın 1352'de ölümünden sonra iç karışıklıklar başladı ve Eretna Beyliği 1381'de Kadı Burhanettin tarafından yıkıldı.

Dost Site