Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

El Cezire Eyaleti Hakkında Bilgi

El Cezire Eyaleti

El Cezire Eyaleti

Yakındoğu'da, Irak'a bağlı bir bölge. Türkiye'nin güneydoğu sınırından başlar ve Bağdat'a dek uzanır. Sürekli göçler nedeniyle bölgede çeşitli halklar yaşar. Tahıl, pirinç ve pamuk tarımı yapılır. Bölgenin Suriye bölümünde aynı adı taşıyan bir il vardır. Ayrıca Sudan'ın en verimli tarım bölgesinin adı da Cezire'dir.

Dost Site