Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Eduard Bernstein Kimdir? Hakkında Bilgi

Eduard Bernstein Kimdir?

Eduard Bernstein Kimdir?

(1850 Berlin-1932 Berlin), Alman siyaset adamı ve kuramcısı. Zürih'te yayımlanan Sozialdemokrat gazetesinin yazı kurulu üyeliğinde bulundu ve 60 yıl süreyle Alman Sosyal Demokrat Partisi'nde yöneticilik yaptı. Önceleri Ortodoks bir Marksist iken, 1888-1901 arasında yerleştiği İngiltere'de Fabian sosyalizminden etkilenerek Marksizm'i eleştirdi. Marksist kuramın yeniden gözden geçirilmesini (revizyonunu) önerdi. Sınıf mücadelesini yadsıyarak işçi sınıfı için kısmî reformlar yapılmasını savundu. Proletarya diktatörlüğü ilkesini de yadsıyan Bernstein, 1902-1918 ve 1920-1928 yılları arasında Reichstag'da milletvekilliği yaptı. Sosyal demokratlar, Menşevikler, legal Marksistler ve ekonomistler tarafından savunulan revizyonizmin kurucusudur. Önemli yapıtları: "Zur Geschichte und Theorie des Sozialismus" (Sosyalizm Kuramı ve Tarihi Üzerine, 1901-1904), "Evolutionäres Sozialismus" (Evrimci Sosyalizm, 1898), "Ferdinand Lasalle" (1904).

Dost Site