Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

diz ile ilgili bilgi kaynakları

The Redback Spider Kırmızı Sırtlı Örümcek Redback yani Kırmızı Sırtlı örümcekleri Avustralya kıtasının her yerinde yaşayabilirler. Dişilerinin ana rengi siyahtır ve arkalarında gayet net görülebi... devam
Ege bölgesinin Büyük Menderes'ten sonra en uzun akarsuyu. İki kol hâlinde Gediz kasabasının güney doğusundaki Murat Dağı ile, kasaba çevresindeki Şaphâne Dağından doğar. Uşak'ın batısında bu iki kol b... devam
Budizm'in kurucusu. Gerçekten yaşayıp yaşamadığı bilinmemektedir. Buda'nın sözcük anlamı "ermiş"tir. Buda olarak bilinen ilk kişi, Gautama ya da Sakyamuni'dir (İ.Ö. 560-480). Siddharta, Bhagauat ve Ta... devam
Dizel veya Diesel olarak bilinen bu motor teknikte büyük güçlere ihtiyaç duyulması sebebiyle keşfedilmiştir. Gelişmesinde Alman şirketlerinin büyük faydaları olmuştur. Kara taşımacılığında kullanılan ... devam
Ardışık iki terimi arasındaki fark hep aynı olan dizi. Terimleri a1, a2,... an olan bir dizinin aritmetik dizi olabilmesi için a2-a1 = a3-a2 = ... = an-an-1=k olması gerek ve yeterlidir. Burada, ortak... devam
Tarihî olayların tarih ve sıralanışını inceleyen bilim ve tarihî olayların sıralanış dizini, zamandizin. Tarih biliminin yardımcı bilimlerinden biridir. Geçmişteki olayların tarihleri çeşitli yönt... devam
Cinsel heyecana katkıda bulunan, onu arttıran herhangi birşey. Dokunma, görme gibi dış kaynaklı, yiyecekler, ilaçlar gibi iç kaynaklı olurlar. Afrodiziyak olarak bilinen geleneksel besinlerin hemen he... devam
İshalle gelişen bir kalınbağırsak hastalığı. Başlıca iki tipi vardır: Basilli ve amipli dizanteri. Basilli dizanteride kalınbağırsak mukozası şişer. Hastalık, susuz kalma ve toksinle zehirlenme sonucu... devam
Sponsorlu Bağlantılar
Artı doğal sayılarla, bunlarla eşlenen gerçel sayıların oluşturduğu küme. Artı doğal sayılardan gerçel sayılara bir fonksiyon olan diziler sonlu ya da sonsuz olabilirler. Uygulamada tersi belirtilmedi... devam
(1949 İstanbul)sinema oyuncusu. Gerçek soyadı Üregül'dür. Ortaöğreniminin büyük bir bölümünü Anadolu'da yaptı. Liseyi İstanbul'da bitirdi. Öğrenciliği sırasında çeşitli işlerde çalıştı. Liseden sonra ... devam
Gautama Buda adındaki bir Hint düşünürünün kurmuş olduğu din ve felsefe sistemine verilen ad. İ.Ö. 6. yüzyılda Hindistan'da, Nepal ve Audh bölgesinde yayılmaya başlayan Budizm, Hindistan'ın bütün doğu... devam
Tek tek matrislerin yan yana getirilmesiyle dizilen yazıları, kurşun satırlar biçiminde döken dizgi makinesi. Harf tuşlarına basılınca, matris denilen harf kalıpları gözlerinden çıkıp kumpasta yan yan... devam
Osmanlı Devleti'nde, kale komutanlarına verilen ad. Dizdar, sürekli olarak, korumakla görevli olduğu kalede kalmak zorundaydı. Kalelerin onarımı, askerî örgütün geliştirilmesi gibi görevlerin yanında ... devam
Hastalık yapıcı mikropların herhangi bir biçimde vücuda girmesi ve bir organda yerleşmesi sonunda oluşan, birtakım belirtilerle kendilerini belli eden, insandan insana, hayvandan insana ya da hayvanda... devam
Cinsel doyuma ulaşmak amacıyla canlı varlıklara acı çektirme eğilimi. Deyim olarak ilk kez 18. yüzyılda kullanıldı. Psikanalizm tarafından cinsel bir sapma olarak temellendirildi. Buna göre normal yol... devam
box Diz Nedir? 1211 read
Bacakta uyluk ve baldır kemiklerinin birleştiği kısım. Tek eksenli bir eklemdir. Dizkapağı, damar ve sinirlerin geçtiği diz ardı ve diz eklemi olmak üzere iki bölüme ayrılır. Bağları çok güçlü olan di... devam
(1917 Zile-1981 Ankara), eleştirmen. Ortaöğrenimini Erzurum Öğretmen Okulu'nda, yükseköğrenimini Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü'nde tamamladı (1939). Zonguldak, Kastamonu, Burdur lise ve... devam
Cinsel isteği kamçıladığı ileri sürülen maddelere verilen ad. Cinsel hormonların fazla ya da az olmasıyla cinsel istek arasında bir ilişki olmadığından, bu tür maddelerin kullanımı bir yarar sağlamaz.... devam
Vücudumuzdaki en büyük mafsal. Baldır kemiği (tibia) ve uyluk kemiği (femur) arasında yer alır. Bu mafsalın iç ve dış yan bağları çok sağlam olduğundan, çıkıkları çok az görülür, fakat diğer rahatsızl... devam

diz ile ilgili 19 içerik görüntüleniyor.

tags Les Béatitudes Avokado aksedir bitkisi Nouvelle Revue afyonkarahisar ili Mimar Sinan Macar filozofu ebola tedavisi Doğu Alpler akümülatör nedir? Edward Albee Sierra Leone Yarımadası balkan antantı Müdafaai Hukuk Cemiyeti Piri Reis Haritası Lille Hain Ahmed Paşa hayatı tarihçesi Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü forte nedir Standart fon Habanera dansı Fransız filozofu Gedik Ahmed Paşa hakkında bilgi efsane Teokrasi drina köprüsü nerede üçlü ittifak nedir Diferansiyel feminizm

Sponsorlu Bağlantılar
Dost Site