Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Coulomb Yasası Nedir? Hakkında Bilgi

Coulomb Yasası Nedir?

Coulomb Yasası Nedir?

"iki noktasal elektrostatik yükün, birbirlerine karşılıklı olarak etki ettikleri kuvvet, aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır" biçiminde ifade edilen yasa. Söz konusu kuvvetin büyüklüğü, yükler çarpımının; uzaklığın karesi, ortamın mutlak geçirgenliği ve 4¹ ile çarpımına oranıdır. Bu yasa, kuvantum fiziğinde, çekirdek-elektron, atom-molekül bağlarının açıklanmasında kullanılmıştır.

Dost Site