Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Coulomb Kuvveti Hakkında Bilgi

Coulomb Kuvveti

Coulomb Kuvveti

İki yüklü parçacığı çevreleyen elektrik alanlarının etkileşiminden doğan çekme ya da itme kuvveti. Bu kuvvetin büyüklüğü, parçacıklar arasındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır.

tags coulomb kuvveti hakkında bilgi ile ilgili yüklü parçacıklar nedir fizik

Dost Site