Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Compton Etkisi Hakkında Bilgi

Compton Etkisi

Compton Etkisi

Işınımın, serbest elektronlarla saçınıma uğrayarak dalga boyunun artması. Basit bir deyişle, elektronla çarpışıp yansıyan fotonun dalga boyu artar. Bu artış, Dl = (2h/mc) sin2(y/2) biçimindeki Compton bağıntısıyla verilir. Burada Dl, dalga boyundaki artış; y, gelen ve saçınan ışınımlar arasındaki açı; h, Planck sabiti; c, ışık hızı ve m de elektronun kütlesidir. Compton etkisi, atom sayısı küçük olan elementlerden (bu elementlerde, ışınımın kuvantum enerjisine oranla elektronların bağlanma enerjisi ihmal edilebilir olduğundan) x ya da gamma ışınları geçirilerek gözlenebilir. Böylece kuvantum teorisince öngörüldüğü gibi, x ışınlarının birer parçacık gibi davranabildiği kanıtlanmış olur.

Dost Site