Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Cizvit Tarikatı Nedir? Hakkında Bilgi

Cizvit Tarikatı Nedir?

İgnace de Loyola tarafından 1539'da "İsa Derneği" adıyla kurulan Hristiyan tarikatı. Loyola ve çevresindeki 10 kişinin, yoksulluk ve bekâret andı içtikten sonra Roma'da kurduğu dernek, papa tarafından da onayladı. Sıkı bir hiyerarşi ve buyruklara kesinlikle uyma temeline dayalı tarikata giriş için, iki yıllık bir hazırlık süresi vardı. Dünyanın her yanına misyonerler gönderen dernek, ayrıca dinden sapanlarla savaş, günah çıkarma, eğitim ve öğretim konularıyla da uğraştı. Politikaya karışması nedeniyle, 1733'te Papa XIV. Clement tarafından kapatıldı. 1719'da çalışmasına yeniden izin verildi.

Dost Site