Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Cihannüma Nedir? Hakkında Bilgi

Cihannüma Nedir?

Cihannüma Nedir?

Kâtip Çelebi'nin (1609-1658) coğrafya kitabı. Birçok Batılı bilginin yapıtından da yararlanılarak yazılan Cihannüma, ilk yazıldığında (1648) iki bölümden oluşuyordu. Birinci bölümde deniz, akarsu ve adalar; ikinci bölümdeyse karalar, alfabetik sırayla kentler, 13. yüzyıldan sonra bulunan ülkeler yer alıyordu. 1654'te yeni bir düzenlemeyle ikinci kez yazılmaya başlanan yapıtta, geniş bir fizikî coğrafya girişi ve coğrafî keşif yolculukları yer aldı. Uzakdoğu'dan başlayan yapıtın Osmanlı topraklarına ilişkin verilerini yazar kendisi topladı. Ölümüyle yarım kalan bu ikinci kitap, İbrahim Müteferrika tarafından yeni bilgi ve haritalar eklenerek 1732'de basıldı.

Dost Site