Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Ciğer Otları Hakkında Bilgi

Ciğer Otları

Ciğer Otları

Karayosunları filumunun bir sınıfı (Hepaticae). Çoğunluğu karaciğere benzeyen şekillerde olduklarından bu adı almışlardır. Kayalar ve ağaç kabuklarında yaşayan kurakçıl örneklerinin dışında hemen hepsi nemli yerlerde yaşarlar. Üremeleri eşeyli yolla olduğu gibi eşeysiz de olabilir. Yapıları "tal"lerden oluşmuştur. Kimi türleri ilksel yapılarıyla alglere yakınlık gösterirler. Bununla beraber dokulara benzer, özel görevler almış hücreleri vardır. Ciğerotu (Marchantia) bu sınıfın "Marchantiales" takımındandır ve tal yapısı, oldukça yüksek bir farklılaşma gösterir. Ciğerotlarının bütün yeryüzüne yayılmış 8.000 kadar türü bulunur.

Dost Site