Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Cid Destanı Hakkında Bilgi

Cid Destanı

Cid Destanı

(Poema del Cid ya da Cantar de Mio Cid) İspanyol edebiyatının en eski kahramanlık destanı. 12. yüzyılın ortalarında oluştuğu sanılan destan, İspanya'nın ulusal kahramanı Rodrigo (Ruy) Diaz ve Vivar'ın (1043-1099) yaşamını konu alır. Cid el Campeador (Savaşçı Cid) diye anılan kahraman, Mağribilere karşı savaşlarda kendini göstermiş bir kişidir. Üç bölümden oluşan destanın başlıca kişileri, tarihsel gerçeklere bağlı kalınarak betimlenir. Orta Çağ'ın en önemli destanlarından biri olan "Cid", ahlak değerlerini yücelten üstün şiirsel ve estetik nitelikleriyle dikkati çeker. Betimleme gerçekçi ve canlıdır. Zamanında büyük yankı uyandıran destan, uzunca bir süre unutulduktan sonra 18. yüzyılda yeniden keşfedildi. Cid'in kişiliği, Avrupa edebiyatında, özellikle Guillén de Castro, Corneille, Lope de Vega gibi yazarların sahne yapıtlarında varlığını sürdürdü.

Dost Site