Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Cıa Nedir? Hakkında Bilgi

Cıa Nedir?

Cıa Nedir?

ABD haber alma örgütünün kısa adı. "Central İntelligence Agency" (Merkezî İstihbarat Örgütü) sözcüklerinin baş harfleri bir araya getirilerek oluşturulmuştur. 1946 yılında başkan Harry Truman tarafından kurulan örgütün amacı; tüm devlet yetkililerine ulusal güvenlikle ilgili tavsiyelerde bulunmak, haber alma işlerini bizzat yapmak ve değerlendirmek, istihbaratla ilgili yan konularda da çalışmalarda bulunmak ve ABD'nin uluslararası politikada etkinliğini sürdürmesine yardımcı olmaktır. Günümüzde, CIA'nın haber alma dışındaki çalışmaları da kesinlik kazanmıştır. Çeşitli ülkelerde yapılan hükümet darbeleri, yönetim değişikliklerinin düzenlenmesi ve uluslararası alanda çok taraflı bazı işlerde bu örgütün müdahalelerinin söz konusu olduğu, yaygın bir iddiadır. Bir genel müdürlüğe bağlı olan CİA'nın başlıca bölümleri İstihbarat Bölümü, Plan Bölümü, Yardım Bölümü ve Araştırma Bölümü'dür. CİA, her yıl ABD bütçesinden önemli ölçüde yardım alır. Ekonomik bağımsızlığı nedeniyle birçok faaliyetini Beyaz Saray'a duyurmadan sürdürebilmektedir.

Dost Site