Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Charles Yasası Nedir? Hakkında Bilgi

Charles Yasası Nedir?

Charles Yasası Nedir?

Termodinamikte, sabit hacimdeki bir gazın basıncının, mutlak sıcaklığıyla doğru orantılı olduğunu ortaya koyan yasa. İlk kez J.A.C. Charles, daha sonra da ondan bağımsız olarak J.L. Gay-Lussac tarafından formüle edilmiştir. Bu nedenle Gay-Lussac Yasası olarak da bilinir. Bu yasaya göre, belli miktarda bir gazın hacmi, basınç sabit tutulmak koşuluyla, her 1°C'lık sıcaklık artışı için, 0°C'taki hacminin belli bir oranı kadar artar. İdeal gazlar için geçerli olan bu yasa, gerçek gazlar için tam anlamıyla doğru sonuçlar vermez. Oda sıcaklığında sıvılaştırılamayan gazlar için söz konusu sabit olan 1/273'e yakındır.

Dost Site