Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Charles Oskar Bettelheim Kimdir? Hakkında Bilgi

Charles Oskar Bettelheim Kimdir?

Charles Oskar Bettelheim Kimdir?

(1913 Paris), Fransız ekonomisti. 1944-1948 yılları arasında Çalışma Bakanlığı'nda görev aldı. 1948-1952 yıllarında öğretmenlik yaptı. Özellikle halk cumhuriyetlerinin planlama sorunları üzerinde çalıştı. Marx ve Engels'in sosyalist üretim biçimi konusunda ortaya koydukları kuramsal önerilerle, SSCB gibi ülkelerdeki gerçeğin birbirinden ayrılan yanlarını belirledi. Başlıca yapıtları: "Problémes Théoriques et Pratiques de Planification" (Planlamada Teorik ve Pratik Sorunlar, 1946), "L'Economie Soviétique" (Sovyet Ekonomisi, 1950), "La Construction du Socialisme en Chine" (Çin'de Sosyalizmin Kuruluşu), "Revolution Culturelle et Organisation İndustrielle en Chine" (Çin'de Kültür Devrimi ve Sanayinin Kuruluşu, 1973), "Les Luttes de Classe en U.R.S.S." (SSCB'de Sınıf Çatışmaları, 1974).

Dost Site