Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Chanson De Geste Nedir? Hakkında Bilgi

Chanson De Geste Nedir?

Orta Çağ Fransası'nda halk ozanlarının bir müzik aracı eşliğinde söyledikleri destanların genel adı. "Chanson de geste"ler 11.-14. yüzyıllar arasında yazılmış uzun şiirlerdir. Konularını tarih ya da efsane kahramanlarının savaşlardaki başarılarından alırlar. Orta Çağ'dan bu yana üç grupta incelenmişlerdir. Bunlardan "Geste du Roi" (Kral Destanı) Charlemagne'ın Müslümanlara karşı yaptığı kutsal savaşı anlatır. Bu bağlamda yazılmış destanlar "Chanson de Roland" (Roland Destanı), "Pèlerinage de Charlemagne" (Charlemagne'ın Hac Seferi), "Aspremont", "İerabras"tır. İkinci gruptaki "Geste de Garin de Monglane" (Garin de Moglane Destanı), Kuzey Afrika Müslümanlarına karşı yürütülen savaşın öykülerini kapsar. Son olarak "Geste de Doon de Mayence" (Doon de Mayence Destanı) kralın yetkisine başkaldıran feodallerin öykülerini konu alır.

Dost Site