Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Champagne Bölgesi Hakkında Bilgi

Champagne Bölgesi

Champagne Bölgesi

Fransa'nın kuzeydoğusunda, Paris Havzası'nın doğusunda bölge. Champagne, değişik coğrafî özellikleri olan üç tip bölgeyi kapsar. Doğuda, adını bu bölgedeki killi topraklardan alan "Nemli Champagne" 10-30 km. genişlikteki bir alan üzerinde yer alır. Batıda 50 km.lik geniş bir alanda uzanan "Kurak Champagne"da özellikle tahıl (buğday) tarımı yapılır. Bu bölgenin batısında İle de France'ın sınırladığı bölge ise, üzüm bağlarıyla ünlüdür. Üçte biri dışarıya ihraç edilen şampanya üretimi ve buna bağlı olarak kurulan sanayiler (cam, karton), bölgedeki Epernay ve Reims kentlerinin en önemli etkinliklerindendir. Orta Çağ'da merkezi Troyes olan Champagne Kontluğu, 1314'te Navarre Krallığı'na geçti. I. Dünya Savaşı sırasında da Champagne önemli çarpışmalara sahne oldu.

Dost Site