Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kimdir? Hakkında Bilgi

Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kimdir?

Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kimdir?

(1715 Kafkasya-1790 Şumnu), Osmanlı sadrazamı. Kafkasya kökenli bir köledir. Tekirdağlı bir tüccar tarafından satın alınıp büyütüldü. 25 yaşında yeniçeri ocağına yazıldı. 1736-1739'da Osmanlı-Avusturya savaşlarına katıldı. Savaştan sonra Cezayir'e gitti. Cezayir'de gemi kaptanı ve Tlemsen sancakbeyi oldu. Daha sonra İstanbul'a gelerek Osmanlı donanmasına girdi. Osmanlı donanmasında hızla yükseldi. 1768-1774'te Osmanlı-Çarlık Rusyası savaşında, Ege Denizi'ndeki savaşlara katıldı. Limni Adası'nı kurtardı ve bu nedenle kendisine gazi unvanı verildi. Kaptanı derya oldu. Bir süre için bu görevden alındıysa da 1774'te yeniden kaptanı derya oldu ve bu kez kaptanı deryalığı 15 yıl sürdü. Mısır, Suriye ve Mora'daki ayaklanmaları bastırdı, bu bölgelerde Osmanlı Devleti'nin etkisini güçlendirdi. 1787-1792 arası Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya ve Çarlık Rusyası arasındaki savaşlara katıldı. Ancak Özi Kalesi'nin elden çıkmasından ve I. Abdülhamit'in ölümünden sonra, III. Selim'in padişahlığı döneminde görevden alındı ve İsmail Kalesi seraskerliğine getirildi. Burada kazandığı bazı başarılar üzerine 1789'da sadrazam oldu; kısa bir süre sonra da öldü.

Dost Site