Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Ceneviz Ve Cenevizliler Hakkında Bilgi

Ceneviz Ve Cenevizliler

Cenova Cumhuriyeti'ne ve onun halkına Osmanlıların verdiği ad. Ceneviz, bağımsızlığına kavuştuktan sonra (1099) egemenlik bölgelerini genişletmeye başladı. Bu yüzden komşusu Venedik ile sürekli bir rekabet içindeydi. Lâtin İmparatorluğu'nun çöküşüne katkısı nedeniyle, Bizanslılardan İzmir limanıyla Beyoğlu ve Galata semtlerini aldı. Bir süre sonra da Ege ve Karedeniz'de bazı ada ve limanları ele geçirdi. 1387'de Osmanlılar bu devlete bazı ticarî ayrıcalıklar tanıdı. 1396'da Fransa'nın etkisiyle bozulan Osmanlı-Ceneviz ilişkileri kısa sürede düzeldi ve durum, İstanbul'un Osmanlıların eline geçmesinden sonra, Cenevizlilere bazı ayrıcalıklar tanındı. Buna göre, vergi karşılığı ticaret ve din özgürlüklerine sahip olacaklar, yeniçeri vermeyecekler, ancak kilise kurma ve mülkiyet hakları olmayacaktı. Böylece Osmanlı egemenliğine geçen Galata'yı, Karadeniz ve Ege'deki ada ve limanlar izledi. 1665'te Osmanlılar ile kapitülâsyon anlaşması imzaladılar. 1805'te Fransa'nın işgal ettiği Ceneviz, 1814'te İtalyan Birliği'ne katıldı. İlk komandit şirketlerle deniz sigorta şirketlerini Cenevizliler kurmuşlardır.

Dost Site