Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Cemel Vak'ası Nedir? Hakkında Bilgi

Cemel Vak'ası Nedir?

Cemel Vak

Dördüncü Halife Hz.Ali ile İslâm ileri gelenlerinden Hz.Talha, Hz.Zübeyr ve Hz.Muhammed'in eşi Hz.Ayşe arasında geçen savaş (656). Hz.Ali, halife olduğu zaman Hz.Talha ve Hz.Zübeyr siyasî amaçları için, Hz.Ayşe ise duyduğu kin nedeniyle Hz.Ali'nin halifeliğini tanımadılar. Arabistan'ı terk ederek Irak'a çekildiler. Irak'ta Ali ile yaptıkları savaş; özellikle Hz.Ayşe'nin devesi çevresinde geçtiğinden Cemel Vak'ası ya da Deve Olayı adıyla anılır. İslâm'da ilk parçalanma, dağılma belirtisidir.

Dost Site