Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Cemalettin Afgani Kimdir? Hakkında Bilgi

Cemalettin Afgani Kimdir?

Cemalettin Afgani Kimdir?

(1838, ?-1897 İstanbul), Afganistanlı bilgin, politikacı ve gazeteci. Bir süre Afganistan'da başvezirlik yaptı. İstanbul, Mısır, Hindistan, ABD, İngiltere, Fransa ve Rusya'da bulundu. Düşünceleri yüzünden birçok ülkede barınamadı. İngiliz emperyalizmine karşıydı. 1882'de Abdülhamit'in çağrısıyla İstanbul'a geldi ve ölene dek İstanbul'da kaldı. İslâm dünyasının halife çevresinde birleşip emperyalist baskılardan kurtulabileceği görüşündeydi. Başlıca yapıtları "Tetimmet-ül Beyan", "Makalatı Cemaliye"dir.

Dost Site