Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Cem Sultan Kimdir? Hakkında Bilgi

Cem Sultan Kimdir?

Cem Sultan Kimdir?

(1459 Edirne-1495 Napoli), II. Mehmet'in Çiçek Hatun'dan doğan oğlu. Beş yaşında eğitimine başlandı. Dokuz yaşında Kastamonu Sancakbeyliğine gönderildi. 1474'te Karaman Beylerbeyliği görevini üstlendi. Bu görevdeyken babası öldü. Osmanlı tahtı için ağabeyi II. Bayezit ile mücadeleye girişti. Kapıkullarının ve Halvetiye tarikatı üyelerinin desteğini kazanan ağabeyi II. Bayezit, tahta geçip padişah olmayı başardı. Bayezit'in destekçilerine karşılık; Anadolu halkı, özellikle de Anadolu'daki çiftbozan takımı, Cem'in yanında yer aldı. Fakat Cem, ağabeyine karşı verdiği mücadelede yenik düştü. Hicaz ve Mısır'a kaçtı. Yeniden bir ordu topladı. Bayezit'e iktidarı paylaşmayı önerdi. Bu öneri benimsenmeyince ordusuyla Ankara üzerine yürüdü. Ancak bu kez de yenilerek Rodos şövalyelerine sığındı. Şövalyeler onu, Bayezit'ten aldıkları bol para karşılığında Avrupa'ya götürdüler. Birkaç yıl ülke ülke dolaşan Cem, Napoli'de öldü. Bayezit'ten aldığı para karşılığında Papa Aleksander Borgia tarafından zehirlendiği söylentisi yaygındır. Ölümünden sonra cesedi Anadolu'ya getirilerek Bursa'da diğer ağabeyi Şehzade Mustafa'nın yanına gömüldü. İyi bir şair olan Cem, iki divan yazmıştır. Ayrıca "Cemşidü Hurşid" adlı bir mesneviyle, "Fal-i Reyhan-ı Sultan Cem" adlı bir fal kitabı da vardır.

Dost Site