Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Cem (Cemşit) Kimdir? Hakkında Bilgi

Cem (Cemşit) Kimdir?

İran mitolojisindeki hükümdarlardan birinin adı. İranlı ozan Firdevsî'nin Şehname adlı yapıtında efsanevî öyküleri anlatılır. Nevruz Bayramı ilk kez onun hükümdarlığında kutlanmıştır. Şarabı bulan da odur. Bu buluşuyla bir bakıma Yunan mitolojisindeki Dionisos'un karşılığıdır. Divan edebiyatında geçen Câm-ı Cem kavramı buradan kaynaklanır.

Dost Site