Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Celvetiye Tarikatı Hakkında Bilgi

Celvetiye Tarikatı

Sünnî bir tarikat. Bayramîlik'ten ayrılan bir koldur. Aziz Mahmut Hüdai tarafından kuruldu. Celvetîlerin girdiği on üç dilimli başlık; tarikatın temel aldığı Tanrı'nın yedi adıyla diğer beş adın toplamını ve sonuçta da hepsinin birliğini gösterir. Tarikata giren kişi; yedi addan birini anmakla başlar, sırasıyla diğerlerine geçilirdi.

Dost Site