Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Celsius Ölçeği Hakkında Bilgi

Celsius Ölçeği

Celsius Ölçeği

Suyun donma noktasını 0°, kaynama noktasını 100° olarak kabul eden santigrat sıcaklık ölçeğinin 1948'den bu yana benimsenmiş olan resmî bilimsel adı. Celsius derecesi, °C simgesiyle gösterilir ve bu sıcaklık aralığının 1/100'üne eşittir (1°C=1,8°fahrenhayt = 1 kelvin). Celsius ölçeği, meteorolojide ve günlük yaşamda çokça kullanılır. Metrik sistemin yaygınlaşmasıyla, fahrenhayt ölçeği de, yerini giderek bu ölçeğe bırakmaktadır.

tags celsius ölçeği hakkında bilgi ile ilgili nedir derece fizik kimya

Dost Site