Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Celâlî İsyanları Hakkında Bilgi

Celâlî İsyanları

16. ve 17. yüzyıllarda Anadolu'da çıkan ayaklanmaların genel adı. 16. yüzyıl sonlarında, Osmanlı Devleti, dünya ekonomisindeki değişiklikler nedeniyle ekonomik bir bunalımın içine düştü. Mir topraklar üzerinde yaşayan köylülerden vergileri toplama işi, mukataa yöntemiyle birtakım mültezimlere verildi. Bunun sonucu olarak da pek çok tımar ve zeamet sahibi dirliğini yitirdi. İşte bu gibi kişiler 17. yüzyıl ortalarından başlayarak Anadolu'da Osmanlı merkezî yönetimiyle çatışmaya giriştiler. Bunlara, I. Selim zamanında Bozok dolaylarında ayaklanmış olan Celâl adında birinden dolayı Celâlî denildi. Yarım yüzyıl kadar süren bu savaşlarda, merkezî yönetim kapıkulu askerlerine dayandı. Bu savaşlar sonunda Anadolu; büyük ölçüde yıkıma uğradı, tarımsal ekonomi çöktü, miri toprak düzeni bozuldu, Anadolu'da toprak ağalığının temelleri atıldı.

Dost Site