Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Celal Bayar Üniversitesi Hakkında Bilgi

Celal Bayar Üniversitesi

Celal Bayar Üniversitesi

Manisa'da yükseköğretim kurumu. 1992'de kuruldu. Dört fakülteden (Eğitim Fak., Fen- Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi) ve 13 yüksekokuldan oluşmaktadır.

Dost Site