Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Cehennem Nedir? Hakkında Bilgi

Cehennem Nedir?

Günah işleyenlerin öldükten sonra gideceklerine inanılan yer. İnsanın öldükten sonra dirileceği ve dünyada yaptığı kötülüklerin cezasını çekeceği inancı birçok dinde vardır. Ancak Müslümanlık'ta bu ceza, öbür dinlere göre, çok açık niteliklerle belirtilip betimlenmiştir. Bu betimleme Kuran'ın birçok yerinde değişik biçimlerde yapılır. İslâm inancına göre cehennem, yedi katmandan oluşan yedi kapılı bir kuyudur, hepsi de ateş doludur. Bu ateş yakar, öldürmez, sürekli işkence içinde kıvrandırır. Cehennemin yemişi zakkum, içkisi kızgın sıvılardır. En alt katta, Tanrı'yı yadsıyanlar sonrasız olarak kalacaklardır. İnananlar, günahlarının büyüklüğüne göre, bir süre sonra çıkacaklardır. Cehennemi yöneten meleklere zebani denir. Kimi İslâm düşünürleri, en büyük sıfatı "Acıyıcı" olan Tanrı'nın, kendi yaratığı olan bir varlığı sonu gelmez bir cezaya çarptırmayacağını savunurlar.

Dost Site