Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Cebeli Nedir? Hakkında Bilgi

Cebeli Nedir?

Osmanlılarda tımar ve zeamet sahiplerinin besledikleri silâhlı ve zırhlı asker. Tımar ve zeamet sahiplerinin, dirlikleri oranına göre savaşa kaç cebeli götürecekleri önceden belirlenirdi. Bu atlı askerlerin tüm giderleri, bağlı oldukları tımar ve zeamet sahiplerince karşılanırdı.

Dost Site