Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Cebeci Ocağı Hakkında Bilgi

Cebeci Ocağı

Kapıkulu ocaklarının ok, yay, kılıç, tüfek, kalkan, tolga, barut gibi savaş araç ve gereçlerini yapmak, onarmak ve dağıtmakla görevli olan cebecilerin bağlı olduğu ocak. Ocağın komutanına cebecibaşı denirdi. Komutanın, kethüda denen dört yardımcısı vardı. Boşalan cebecibaşılığa genellikle başkethüda atanırdı. Fatih Sultan Mehmet zamanında kurulduğu sanılmaktadır. Önceleri görevlileri salt yeniçerilerden seçilen ocağa, daha sonra dışardan da cebeci alınmaya başlandı. Güvenlik görevlisi olarak da çalışırlardı. 1826 yılında yenişeri ocağı ile birlikte kaldırılmıştır.

Dost Site