Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Capitolium Tepesi Hakkında Bilgi

Capitolium Tepesi

Roma kentinin kurulu bulunduğu yedi tepeden biri olan Capitolinus Tepesi'nde bulunan akropol. Roma henüz küçük bir kentken burası sadece bir askerî sığınaktı. Ancak Roma kenti gelişince Capitolium, politik ve dinî bir merkez oldu. Birçok tapınak yapıldı. Senato toplantıları burada başlar, zafer alayları da gene burada sona ererdi.

Dost Site