Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Cape (Eski) Eyaleti Hakkında Bilgi

Cape (Eski) Eyaleti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde eski eyalet. Afrika Kıtası'nın güney ucunda yer alan bölgeye, 1662'den itibaren gelen Hollandalı tüccarları izleyen yerleşimciler çiftlikler kurdular. 1814'te yerleşimi devralan İngilizler bölgeye Ümit Burnu Kolonisi adını verdiler. 1867'de yörede elmas bulunması göçmenlerin gelmesine, sermaye akımına ve ulaşım imkânlarının artmasına neden oldu. Nüfus hızla arttı. Koloni, Boerler Savaşı'nın ardından, 1910'da kurulan Güney Afrika Birliği'ne katıldı. 1961'de birlik Güney Afrika Cumhuriyeti'ne dönüşünce, Cape Eyaleti de ülkeyi oluşturan dört eyaletten biri hâline geldi. 1993'te ilân edilen yeni anayasadan sonra eyalet ortadan kalktı; yerini yeni kurulan Batı Cape, Doğu Cape (eski Transkei ve Ciskei'yi de içine alarak), Kuzey Cape eyaletleri aldı. Ayrıca kuzeydoğu toprakları, gene yeni oluşturulan Kuzeydoğu Eyaleti sınırları içinde kaldı.

Dost Site