Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Canterbury Masalları Hakkında Bilgi

Canterbury Masalları

Canterbury Masalları

(The Canterbury Tales) İngiliz şairi Chaucer tarafından 14. yüzyılın sonlarında yazılmış bir dizi öyküden oluşan yapıt (1385-1400). Öykülerin genel çerçevesi, giriş bölümünde çizilir: Chaucer, Heroldsrock Hanı'nda Aziz Thomas'ın Canterbury Katedralindeki kabrini ziyarete giden 29 kişilik bir hacı grubuyla karşılaşır ve onlara katılır. Bir öneri üzerine, her hacının, iki tanesi gidiş, iki tanesi de dönüş yolunda olmak üzere dört öykü anlatmasına karar verilir. Chaucer'ın çizdiği çerçeve 120 ya da 124 öyküyü öngörmesine karşın, yalnızca 23 hacı, öykülerini anlatır ve bu öykülerden 20 tanesi tamamlanmıştır. İki öykü tamamlanmamış, iki öykü de dinleyicilerin öykücüleri susturması üzerine özellikle yarım bırakılmıştır. "Canterbury Masalları", Orta Çağ'ın dünyasını tüm renkliliğiyle yansıtır. Dikkatli bir biçimde tasarlanmış çerçeve, han sahibinin üstlendiği anlatıcılık rolü ve Chaucer'ın bir gözlemci olarak konumu, çeşitlilik ve farklılık gösteren öykülere belli bir bütünsellik kazandırır. Öykülerin bir bölümü, dünya edebiyatının tanınmış yazarlarının (Ovidius, Livius, Boccaccio) yapıtlarına dayanır. Yine de, Chaucer her öyküye bir özgünlük katmış, dramatik etkiyi güçlendirmiş, öykülerin felsefî boyutlarını derinleştirmiş, kahramanları daha karmaşık ve daha gerçek kılmıştır.

Dost Site