Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Candaroğulları Beyliği Hakkında Bilgi

Candaroğulları Beyliği

Candaroğulları Beyliği

1292-1461 yılları arasında Anadolu'da Kastamonu, Sinop, Samsun, Çankırı ve Çorum dolaylarında hüküm süren beylik. Beyliğin kurucusu, Anadolu Selçuklu emirlerinden Şemsettin Yaman Candar'dır. Şemsettin Yaman, Eflani dolaylarında İlhanlılara bağlı olarak beyliğini sürdürdü. Oğlu I. Süleyman Paşa Kastamonu, Sinop ve Samsun dolaylarını ele geçirdi ve İlhanlıların yıkılışına kadar onlara bağlı kaldı. İlhanlıların yıkılışından sonra da bağımsız olarak beyliğini sürdürdü. Ancak Süleyman Paşa'nın ölümünden sonra beylik, Sinop ve Kastamonu şubelerine ayrıldı. Bu ayrılıktan bir süre sonra, önce Kastamonu şubesi Osmanlıların eline geçti. Fatih, Trabzon Seferi sırasında beyliğin Sinop şubesine de son verdi. Candaroğulları, edebiyatçıları ve bilginleri korumuş, yönetimlerindeki yerleri imar etmişlerdir. Candaroğullarının korudukları yazarlar arasında, Maktel-i Hüseyin'in yazarı Ebu Mihnef, İntihab-ı Süleymanî adlı tasavvuf kitabının yazarı Allame Mahmud Şirazî sayılabilir. Kastamonu, Sinop, Eflani, Safranbolu gibi yerlerde çok sayıda cami, medrese, imaret ve külliye yaptıran Candaroğullarından kalan en önemli yapılardan biri Kastamonu'daki İsmailbey Külliyesi'dir.

Dost Site