Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Campo Formio Antlaşması Hakkında Bilgi

Campo Formio Antlaşması

Campo Formio Antlaşması

Fransa ile Avusturya İmparatorluğu arasında imzalanan antlaşma (18 Ekim 1897). 1792-1797 yılları arasında devam eden savaşlar ve Napoléon'un İtalya seferi, Fransa'nın başarısıyla sona erince, Avusturya, Fransa ile barış yapmak zorunda kaldı. Barış, İtalya'da Campoformio'da imzalandı. Barış antlaşmasının başlıca şartları şunlardı: 1) Avusturya, Hollanda'nın Avusturya egemenliğindeki kısmını Fransa'ya terk edecek. 2) Avusturya, Kuzey İtalya'da kurulmuş olan Cisalpina Cumhuriyeti ile Liguria Cumhuriyeti'ni tanıyacak. 3) Avusturya, Akdeniz'de Korfu, Zenta, Kefalonya gibi İyonya adalarını Fransa'ya terk edecektir.

Dost Site