Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Camiülezher Camisi Hakkında Bilgi

Camiülezher Camisi

Ebül Hasan Cevher tarafından, Fatımiler devrinde Kahire'de yaptırılmış cami. Bu cami daha sonraları İlâhiyat fakültesi olarak kullanıldı. Adının Muhammet Peygamber'in kızı Fatıma'nın lâkabı olan Zehra'dan geldiği sanılmaktadır. 1303'te deprem nedeniyle bir kısmı yıkılan cami, Emir Salar tarafından yeniden inşa ettirildi. 1936 yılında yapılan değişikliklerle cami dokuz fakülteli bir din merkezi oldu.

Dost Site