Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Beyşehir Gölü Hakkında Bilgi

Beyşehir Gölü

Beyşehir Gölü

656 km2 alanıyla Türkiye'nin üçüncü büyük doğal gölü. Büyük kısmıyla Konya, daha küçük bir bölümüyle Isparta illerinde kalır. Yüzey sularının ortalama yüksekliği 1.121 m.dir. Alanı ve yüksekliği değişken olup derinliği azdır. Beyşehir Gölü'nün suları tatlıdır. Fazla sularını bir yandan güneybatı ucunda yer alan karst çukurlarıyla yeraltı suları hâlinde Akdeniz'e, öte yandan da, güneydoğuda, Beyşehir'de yüzeyden Suğla Gölü'ne gönderir. Üzerinde birçok adalar bulunur. En büyüğü, kuzeybatı kıyısı yakınında Mada Adası'dır.

tags beyşehir gölü hakkında bilgi ile ilgili Suğla Gölü Mada Adası

Dost Site