Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Beyaz Rusya Hakkında Bilgi

Beyaz Rusya

Beyaz Rusya

Doğu Avrupa'da devlet. Yönetim biçimi: Cumhuriyet (çok partili). Tek meclisli [Yüksek Konsey (360)]. 6 yönetim birimine ayrılmıştır. Başlıca kentleri: Gomel (Homel), Vitebsk, Mogilev, Bobruisk, Grodno (Hrodno), Brest. Yüzey şekilleri: Batı Dvina ile Dinyeper ırmakları arasında yer alır. Ülke toprakları göller, bataklıklar ve ormanlarla kaplı geniş ve düz bir ovadan oluşur. Dinyeper ve Batı Dvina ırmaklarını birleştiren kanal sistemi, Baltık Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlar. İklim ılımandır, ilkbaharda yer yer su baskınları görülür. Toplum yapısı, ekonomi: Nüfus yoğunluğu 49.7 kişi/km2 (1992). Nüfusun çoğunluğunu Beyaz Ruslar oluşturur (%77.9); Ruslar (%13.2), Polonyalılar (%4.1), Ukraynalılar (%2.9), Yahudiler (%1.1) başlıca azınlıklardır. Kişi başına yıllık ulusal gelir 5.960 dolar (1989). Ekonomide sosyalist yapıdan serbest pazar ekonomisine geçiş aşaması yaşanmaktadır. Tarım ve hayvancılık, temel geçim kaynaklarıdır. Ülkenin %30'unu kaplayan ormanlar büyük bir kaynak oluşturur. Çelik, çimento, yapay gübre, dokuma, motorlu araçlar, kimya, besin, başlıca sanayi dallarıdır. Tarih: 13. yüzyılda tarih sahnesine çıktı. 14. yüzyılda Litvanya'ya bağlandı, aynı yüzyılın ikinci yarısında Polonya'ya bağlandı. 17. yüzyılda Çarlık Rusyası'na katıldı, 1917 Devrimi'nden sonra SSCB cumhuriyetlerinden biri oldu (1919). Riga Antlaşması (1921) ile batı bölümü Polonya'ya bırakıldı. İkinci Dünya Savaşı'nda Alman işgalinden büyük zarar gördü; halkının 3/4'ü Almanlarca öldürüldü. SSCB'nin parçalanma sürecine girmesiyle birlikte bağımsızlığını duyurdu, başkent Minsk'te toplanan öteki SSCB cumhuriyetlerinden Rusya Federasyonu ve Ukrayna ile birlikte İslâv Birliği'ni oluşturdular (Kasım 1991). 11 eski SSCB cumhuriyetinin Kazakistan'ın başkenti Almatı'da yaptıkları toplantıda oluşturulan Bağımsız Devletler Topluluğu'na (BDT) katıldı (21 Aralık 1991).

Dost Site