Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Beyan Nedir? Hakkında Bilgi

Beyan Nedir?

Belagatin kollarından biri. Anlatma, açık söyleme, bildirme anlamlarına gelir. Geçmişte ilim sayılan beyanın amacı, öğrenilen anlatım yollarının zamanına ve yerine göre kullanılmasını sağlamak, edebiyat ürünlerini daha iyi anlamayı ve açıklamayı gerçekleştirmektir.

Dost Site