Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Beton Nedir? Hakkında Bilgi

Beton Nedir?

Beton Nedir?

Çimento, kum ve çakılın uygun oranda suyla karıştırılmasıyla elde edilen bir karışım. Başlangıçta sulu olan beton, sertleşip katılaşarak taş benzeri bir kütle görünümü alır. Romalılarca ilkel biçimde kullanılan beton, tuğla kırıntısı ve lav taşı karışımından oluşmaktaydı. Portland çimentosunun ucuz ve düzenli olarak yapılması, betonun kullanımını yaygınlaştırdı. Betonun iyi oluşu, yoğunluğuyla ilgilidir ve yapımındaki homojenliğe bağlıdır. Bu yüzden çimento ve karma suyu oranı iyi ayarlanmalı, karışımında gerekli özen gösterilmelidir. TS 500 betonları kullanım amaçlarına göre üç sınıfa ayırmaktadır: 1. İyi beton, 2. Normal beton, 3. Düşük beton. Üçüncü sınıf beton, betonarme yapılarda kullanılmaz. Ancak, donatı oranı çok düşük olan kimi istinat duvarı ve temellerde kullanılmasına izin verilir.

Dost Site