Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Beta Parçacığı Nedir? Hakkında Bilgi

Beta Parçacığı Nedir?

Beta Parçacığı Nedir?

Bir radyoizotop çekirdeğinin, beta bozunması sırasında yaydığı yüksek enerjili elektron ya da pozitron.

Dost Site