Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Beta Bozunması Nedir? Hakkında Bilgi

Beta Bozunması Nedir?

Beta Bozunması Nedir?

Bir çekirdeğin elektron ya da pozitron salarak aynı kütle sayılı, ancak atom sayısı bir fazla ya da bir eksik komşu bir çekirdeğe dönüşmesi. Elektron salınırsa çekirdek protonları bir artar, pozitron salınırsa bir azalır. Elektronları, proton, elektron ve anti-nötrino verecek biçimde bozunan nötronlar salar. Pozitronları da, nötron, pozitron ve nötrino verecek biçimde bozunan protonlar salar. Nötronların tersine, serbest protonlar kararlı olduklarından, bu değişim için dışardan enerji verilmelidir. Bazı karmaşık çekirdeklerde bu enerjiyi nötronlar arasındaki bağlanma enerjisi sağlar. Beta bozunması sırasında enerjinin bir bölümü elektron ya da pozitronla, geri kalanı da nötrino ya da anti-nötrino tarafından açığa çıkarılır.

Dost Site