Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Besmele Hakkında Bilgi

Besmele

Besmele

"Pek bağışlayıcı, acıyıcı olan Allah'ın adıyla" anlamlı "Bismillahirrahmanirrahim" Arapça sözünün kısa adı. Bu sözdeki rahman sözcüğü, "pek bağışlayıcı" anlamlı bir sıfattır. Kimi İslâm bilginlerine göre Tanrı'nın en güzel adlarından biridir. Besmelenin bir ayet olup olmadığı konusunda kesin bir yargıya varılamamıştır. Kimi İslâm bilginlerine göre Fatiha'nın birinci ayetidir. Kuran surelerinin birbirinden ayrılması için Tanrı katından gönderildiği kanısı yaygındır, Tevbe suresi dışında, bütün surelerin başında bulunur. Bütün işlere ve eylemlere besmeleyle başlamak gerekir, besmelesiz kesilen hayvanın eti yenmez.

Dost Site