Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Besi Suyu Nedir? Hakkında Bilgi

Besi Suyu Nedir?

Bitkilerin çeşitli kısımlarında dolaşan besleyici sıvı. Hayvanlar gibi bitkiler de yaşamak için birtakım maddelere gereksinim duyarlar. Yüksek yapılı bitkilerde bu maddelerin dağıtımı bir iletim sistemi yardımıyla olur. Öncelikle kökler aracılığıyla topraktan madensel maddeler ve su alınır. Odun damarlarla yapraklara kadar giden bu sıvı "ham besisuyu"dur. Ham besisuyu içindeki maddeler yapraklarda klorofil ve güneş ışığı yardımıyla organik maddelere dönüştürülür (fotosentez). Bu organik maddeleri taşıyan ve soymuk damarlarla bitkinin her tarafına dağıtılan sıvı "ongun besisuyu"dur. İçinde şekerli ve azotlu bileşikler bulunur. Ham besisuyu oluşturan maddelerin topraktan alınması köklerdeki emici kıllarla olur. Emici kılların hücre zarı yarı geçirgen, özel bir yapıdadır; topraktaki suyu hücre içine alır, fakat hücre sitoplazmasını toprağa geçirmez. Topraktan alınan suyun bitki gövdesinde yükselmesi ise "ozmoz" adı verilen olayla gerçekleşir. Ozmoz; yoğunluğu az olan sıvı ortamdan, yoğunluğu çok olan sıvı ortama geçiş olması olayıdır. Ham besisuyunun yükselmesinde ayrıca iletken damarların çok ince oluşu, yapraklarda terleme yoluyla sürekli su kaybedilmesi gibi nedenler de etkendir.

Dost Site