Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Bernoulli İlkesi Nedir? Hakkında Bilgi

Bernoulli İlkesi Nedir?

Bernoulli İlkesi Nedir?

Hareket hâlindeki akışkanların enerjisini bulmaya yarayan bir hidrodinamik ilkesi. Bu ilkeye göre, dış kuvvetlerin etkisiyle yatışkın durumda akan, yani akışını belirleyen nicelikler zamana bağlı olmaksızın akan bir akışkanın, herhangi bir noktasındaki enerjisi (basıncından ötürü sahip olduğu enerjiyle kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamı) sabittir.

Dost Site