Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Bermekiler Kimlerdir? Hakkında Bilgi

Bermekiler Kimlerdir?

Özellikle Abbasîler zamanında büyük bir etkinlik kazanan İran kökenli bir vezir ailesi. Ailenin kökeni İran'da Belh yakınlarında büyük bir Budist manastırının "bermek" unvanlı başrahibine dayanır. Ailenin Müslüman olan ilk bireyi Halit'tir (ölümü 782). Halit bir ara Emevî sarayında da bulundu. Daha sonra Abbasî sülâlesinin yakın dostu oldu. Hatta vezir unvanını bile aldı. Halit'in oğlu Yahya (738-805) Abbasiler zamanında önemli görevlerde bulundu, 17 yıl vezirlik yaptı. Yahya'nın oğlu Fazıl çeşitli eyaletlerin valiliklerinde bulundu, Horasan'da vali olarak bulunduğu yıllarda büyük zaferler kazandı ve bayındırlık çalışmaları yaptı. Yahya'nın diğer oğlu Cafer, Harun Reşit'in en yakın arkadaşıydı. Ancak aile 803 yılında halifenin gazabına uğradı, ailenin çok güçlenmesini tehlikeli bulan Harun Reşit, Cafer'i öldürttü; Fazıl ve Yahya da hapsedildi.

Dost Site