Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Berkuk Kimdir? Hakkında Bilgi

Berkuk Kimdir?

Berkuk Kimdir?

(?-1398, ?), Mısır Memlûk sultanı. Kırım'dan köle olarak satın alınıp Mısır'a getirildi. Atabek Yulbuğa el-Haseki tarafından yetiştirildi. Sultan el-Melikül Eşref Şaban'ın hizmetinde tablhane emirliğine yükseldi. Sultanın 1377'de öldürülmesi üzerine, yeni sultan Melikül Mansur Ali bin Şaban'ın hizmetine girdi. Oluşturduğu güçlü bir gruba dayanarak atabek oldu. Sultan Ali ölünce yerine geçen Hacci zamanında yönetimi doğrudan eline aldı. 1382'de Memlûk tahtına geçti. Din ve devlet işlerinde, Memlûklerin o zamana dek önemsemedikleri Türkçenin kullanımına önem verdi ve birçok yapıtı Türkçeye çevirtti.

Dost Site