Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Berberiler Hakkında Bilgi

Berberiler

Kuzey Afrika'da, Mısır dışında bütün Arap ülkelerine dağılmış, yerli halkı oluşturan bir kavim. Berberîler; Lovateler, Sanhaceler ve Zenateler olmak üzere başlıca üç ana gruba ayrılır. Dillerini koruyabilenlerin çoğu, Fas, Moritanya ve Libya'da yaşamaktadır. Berberîlerin mezhebi Malikî'dir. Berberîler ilk kez Akdeniz bölgesinde büyük bir önem kazanan Nümidya Krallığı'nı kurdular. Ancak, bu krallık sonradan Roma İmparatorluğu'na katıldı. Bizans'tan sonra, Arap egemenliği altına girerek, Araplar ile birlikte İspanya'ya geçtiler, İber Yarımadası'na yerleştiler. Kuzey Afrika'da ve İspanya'da Berberî soyundan gelen hanedanların kurdukları devletler, büsbütün Araplaşmışlardır. Başlıca Berberî hanedanları; Hammadiler: 1014-1152 Cezayir; Murabıtlar: Moritanya, Batı Sudan, Senegal, İspanya; Muvahhitler: 1121-1269 Fas, Cezayir, Tunus, Güney İspanya, Balear Adaları; Meriniler: 1197-1550 Fas ve Cezayir; Hafsiler: 1228-1574 Tunus, Cezayir; Abdulvadiler ve Vattasîler, Fas ve Cezayir'de hüküm sürdüler. Berberîlerin örf ve âdetleri hâlâ yaşamaktadır. Kendilerine özgü bir müzikleri vardır.

Dost Site